Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja w Rogowie

WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

W dniu 6-7.12.2017  w  Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej  w Rogowie odbyła się XXII Konferencja z cyklu


WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Główną intencją organizatorów konferencji było określenie jakie miejsce powinna mieć edukacja dla zrównoważonego rozwoju w funkcjonującej od ponad 20 lat edukacji przyrodniczo-leśnej oraz określenie metod jej prowadzenia i badania.

 

Edukatorzy z Nadleśnictwa Rozwadów  uczestniczący w konferencji dowiedzieli się jak  kształcić świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz jak określić miejsce i rolę osób zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną w kontekście ochrony oraz użytkowania przyrody w sposób trwały i zrównoważony.  Konferencja przeznaczona była  dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także badaczy i ekologów. Miała  charakter ogólnopolskiego forum wymiany różnorodnych doświadczeń i poglądów na różne tematy.

Na Konferencji przedstawiono szereg referatów między innymi mówiących o tym jakie konsekwencje na przyszłość przyniosą  nasze dzisiejsze działania jako edukatorów leśnych oraz  jak przewidzieć na kilka lat do przodu jakie skutki będzie miała  dobrze prowadzona  edukacja przyrodniczo- leśna.

Zapoznaliśmy się z nową podstawą programową, w której po raz pierwszy znalazł się zapis  odnoszący się do edukacji prowadzonej przez Lasy Państwowe  Zajęcia terenowe można prowadzić w oparciu o obiekty edukacyjne ( izby, sale edukacyjne lub  ośrodki edukacji leśnej ) Lasów Państwowych. Mogą to być  także zajęcia na leśnej ścieżce dydaktycznej lub zajęcia terenowe w lesie z leśnikiem.

Poruszony został również problem Puszczy Białowieskiej który dobitnie  wskazywał, jak ogromnym  znaczeniem dla skutecznej ochrony przyrody w Lasach Państwowych jest właściwa edukacja. 

Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody jest jedną ze współczesnych dróg jej ochrony co wynika z ustawy o lasach. A zatem trwale zrównoważona gospodarka leśna spełnia rolę wielkoobszarowej formy ochrony przyrody. Taki model gospodarki leśnej wiąże się z podejmowaniem wyborów pozytywnie wpływających na różnorodność biologiczną. Zadaniem pracy leśników  jest  zachować, chronić i użytkować  las tak,  aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z jego przyrodniczych i gospodarczych walorów.   

Pamiętajmy, że przyroda jest to darmowa pomoc edukacyjna do wykorzystania w każdym miejscu.

A większość negatywnych działań nie wynika z tego, że jesteśmy źli, lecz z niewiedzy.