Asset Publisher Asset Publisher

Dyrektor Generalny LP wraz z lubelskimi leśnikami przed obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej Królowej Podlasia

7 czerwca odbyła się Regionalna Narada Lubelskich Leśników połączona z VIII Pielgrzymką Leśników i ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia.

Powierzanie Bogu swojej ciężkiej pracy na rzecz Lasów Państwowych, jest dla nas leśników, sprawą niezwykle ważną. Kształtowanie odpowiednich postaw, pielęgnowanie wzorców i tradycji, ma znaczenie nie tylko dla pracowników, ale również przyszłości naszych lasów. Dlatego też, już po raz ósmy, wspólnie modliliśmy się na Pielgrzymce Leśników do Matki Bożej Kodeńskiej, prosząc o opiekę i potrzebne w dalszej służbie na rzecz Polskich Lasów łaski.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Damian Dybała – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Kodniu wraz z dziekanem duszpasterzy leśników – ks. Wiktorem Ojrzyńskim, duszpasterzem leśników w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – ks. Zygmuntem Jagiełło oraz kapelanem leśników lubelskich – ks. Ryszardem Podporą.

Głównym gościem uroczystości był Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, który przybył  razem z lubelskimi leśnikami pokłonić się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej. Dopisali też inni goście, w tym Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Janusz Bodziacki oraz p.o. Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk. Dyrektora RDLP w Lublinie reprezentowali obaj zastępcy. Wśród gości byli też obecni przedstawiciele służb mundurowych oraz brać leśna wraz z rodzinami.

Organizatorami Regionalnej Narady Lubelskich Leśników połączonej z VIII Pielgrzymką Leśników i ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie wraz z Nadleśnictwem Chotyłów.

Dziękujemy wszystkim, w szczególności gospodarzom - Nadleśnictwu Chotyłów, za miłe przyjęcie i ugoszczenie. Mamy nadzieję, że spotkamy się, już po raz dziewiąty, w przyszłym roku.