Asset Publisher Asset Publisher

Obchody Święta Lasu i Dnia Leśnika w Nadleśnictwie Rozwadów

Uroczystości połączono z otwarciem zmodernizowanego Obiektu Edukacji Leśnej i Turystycznej " Grzybek - Ciemny Kąt ".

W dniu 19 maja 2019 r. miała miejsce w Nadleśnictwie Rozwadów uroczystość obchodów Święta Lasu i Dnia Leśnika. Organizatorem uroczystości było Nadleśnictwo Rozwadów, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu oraz Stowarzyszenie „ Leśnicy dla Polski ”.

Impreza odbyła się na terenie Obiektu Edukacji Leśnej i Turystycznej „ Grzybek – Ciemny Kąt ” i połączona była z jego otwarciem po przeprowadzonej modernizacji.

Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia obiektu przez Ks. Mieczysława Kucela Proboszcza Kościoła Pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

Następnie  Pan Nadleśniczy Jacek Pomykała przywitał przybyłych gości. 

Na szczególną uwagę zasługiwała obecność Pani Janiny Sagatowskiej Senatora RP,  Pana Rafała Webera Posła na Sejm RP Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa, Pana Mirosława Waniewskiego Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz Pana Piotra Najdy reprezentującego Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Swym udziałem uroczystość uświetnili także przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych, instytucji państwowych i gospodarczych, mediów, nadleśnictw dyrekcji lubelskiej i radomskiej oraz liczne grono myśliwych. Oprócz licznej rzeszy obecnych i byłych pracowników nadleśnictwa wraz z rodzinami nie zabrakło także mieszkańców miasta Stalowa Wola.

Organizatorów reprezentowali Pan Jacek Pomykała Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów, Pani Renata Knap Wiceprezydent Miasta Stalowa Wola oraz Pan Robert Bąk Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu.

W licznych przemówieniach podkreślano rolę lasów i jego gospodarzy leśników.

Pan Mirosław Waniewski, reprezentujący Pana Marka Kamolę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, odczytał i przekazał list gratulacyjny, w którym usłyszeliśmy:  

„ Jako leśnicy mamy wielki zaszczyt sprawować rolę gospodarza na dużej części majątku narodowego Polaków. Jest to ogromna odpowiedzialność wymagająca od nas dużych umiejętności, wykraczającej ponad znajomość rzemiosła. Etos Polskiego leśnika, kształtowany przez pokolenia, przyświecający nam w codziennej służbie jest przywiązaniem do ziemi ojczystej, jest świadomością odpowiedzialności za jej rozkwit i wreszcie najważniejsze, jest obroną tej ziemi, która jest własnością wspólną całego Narodu  ”. 

„ Przygotowana przez Państwa uroczystość, podkreśli dostojną służbę i misję Leśników oraz Polskiego Związku Łowieckiego. To Oni stoją na straży skarbu narodu, jakim są polskie lasy i jego zasoby ” - to słowa z listu Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego.

Uroczystość uświetnił występ sygnalistów myśliwskich „ Raróg ” wraz z grupą wabiarzy oraz zespołów artystycznych Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Ciekawostką i jednocześnie oprawą imprezy była prezentacja wozów bojowych Wojska Polskiego produkowanych przez Hutę Stalowa Wola, pojazdów Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli oraz stoiska i ekspozycje Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych.

Po poczęstunku przygotowanym z owoców Puszczy Sandomierskiej przystąpiono do zabawy majówkowej.