Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa Rozwadów

Kierownictwo Nadleśnictwa Rozwadów

 

Nadleśniczy                               mgr inż. Jacek Pomykała

Zastępca Nadleśniczego           mgr inż. Mariusz Ciba

Główny Księgowy                       mgr Elżbieta Gola

Inżynier Nadzoru                        mgr inż. Roman Dudziak

 

Podział na jednostki podległe - leśnictwa:

1. Leśnictwo Burdze

2. Leśnictwo Ciemny Kąt

3. Leśnictwo Charzewice

4. Leśnictwo Moskale

5. Leśnictwo Zaosie

6. Leśnictwo Zapolednik

7. Leśnictwo Żupawa

8. Leśnictwo Szkółki

9. Leśnictwo Huta Deręgowska

10. Leśnictwo Katy

11. Leśnictwo Pysznica