Asset Publisher Asset Publisher

Święto Patrona Leśników

Coroczny odpust ku czci św. Jana Gwalberta z udziałem braci leśnej z Podkarpacia i Lubelszczyzny.

W niedzielę, 14 lipca 2019 r. w parafii św. Jana Gwalberta i św. Tekli w  Stanach k/Bojanowa odbyła się uroczysta msza ku czci św. Jana Gwalberta - patrona leśników.

Święto to było dla leśników szczególną okazją do podziękowania za dotychczasowe wstawiennictwo w codziennej służbie na rzecz ojczystej przyrody.

Odpustowej Mszy świętej  przewodniczył ksiądz kanonik Jan Dąbal. Oprócz pracowników Lasów Państwowych i mieszkańców gminy Bojanów, we wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, których reprezentantami byli senator Janina Sagatowska i poseł Antoni Chmielowiec oraz przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą powiatu stalowowolskiego Januszem Zarzecznym.

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dr inż. Marka Kamolę reprezentował dr inż. Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, zaś w imieniu dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie do Stanów przybył mgr inż. Marek Marecki, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej.

Po zakończeniu mszy świętej poświęcono płaskorzeźby z wizerunkiem patrona leśników, które zawisną w kapliczkach zlokalizowanych w leśnych ostępach Nadleśnictwa Rozwadów. O tym symbolicznym akcie wspomniał dyrektor RDLP w Lublinie w liście przekazanym na ręce księdza Zbigniewa Mistaka, proboszcza Parafii w Stanach.
Jest to szczególne miejsce dla nas – leśników, ponieważ mamy tu swojego patrona. Niech poświęcone płaskorzeźby przedstawiające św. Jana Gwalberta przypominają o modlitwie za ludzi lasu – napisał dyrektor Kamola.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek do domu parafialnego.