Asset Publisher Asset Publisher

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja organizowane są w całej Polsce uroczystości ku czci uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody te miały również miejsce w Stalowej Woli.  Jednym z punktów była Msza Święta za Ojczyznę odprawiona w bazylice konkatedralnej przy udziale włodarzy miasta, przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, harcerzy i hufców sztandarowych. Obecna była również delegacja Nadleśnictwa Rozwadów. Po zakończonej mszy złożono wiązanki kwiatów pod Krzyżem oraz pod pomnikiem Jana Pawła II.